İHH nın Sorumlulukları

Bilgi edinmek için derneğimizi arayan ve ziyaret eden tüm gönüllülerle birebir ilgilenir. Gönüllülerle ilişkileri kesintisiz devam ettirerek gönüllülerden gelen her türlü eleştiri ve öneriyi değerlendirir, gerekirse ilgili birime aktarır ve gönüllü'ye geri bildirimde bulunur.

Gönüllülerin kermes, seminer, konferans, sergi, şölen vb. etkinliklerinin merkezden koordinasyonunu sağlayarak her organizasyonun belirli kalite ve derneğin amaçlarına uygun olarak gerçekleşmesi için standartların oluşturulmasını sağlar.

Gönüllülerin gerek dernek çalışmaları hakkında gerekse faaliyet gösterilen coğrafyalar hakkında bilgilenmesini ve bilinçlenmesini sağlayacak çalışmaları, ilgili birimlerle koordinasyonlu olarak yürütür. Merkezde ve bölgelerde seminerler düzenler, broşür vb. tanıtım malzemeleri ile bölgesel faaliyet ve kampanyalar konusunda gönüllüleri bilgilendirir.

Gönüllülerin projelerine destek verir. Konuşmacı ve tanıtım materyalleri ile duyurular yaparak aynı bölgede bulunan diğer gönüllü kişi ve kuruluşlarla iletişim kurulmasına yardımcı olur.

Gönüllünün talebiyle derneğin çalışma alanı örtüşmüyorsa kişisel yetenek ve birikimden yola çıkarak ortak bir çalışma ortamı oluşturur.

Planlı programlı bir çalışma için, gönüllünün birikimini ve kişisel gelişimini geliştirici faaliyetler, programlar düzenler.

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.