İHH Gönüllüsü Kimdir?

İHH Gönüllüsü Kimdir?

Gönüllü; sahip olduğu fiziki güç, maddi imkan, zaman, bilgi, yetenek ve deneyim gibi özelliklerinden birini veya birkaçını iHH'nın olağan veya proje bazındaki çalışmaları için sunabilecek durumda olan ve bunun karşılığında maddi bir beklentisi bulunmayan kimsedir.

İHH, tüm faaliyetlerini gönüllülük esasıyla yürütmektedir, İHH'yı misyonuyla birlikte var eden, varlığını devam ettirmesini sağlayan temel unsur gönüllülerimiz ve hayırseverlerimizdir. Gönüllü; fikir, emek, zaman, ilgi, bilgi, menkul ve gayrimenkul her türlü kıymeti vakfeden her yaştan insanımızdır.

Genel Özellikleri

  • Her İHH Gönüllüsü vicdani, dini ve sosyal sorumluluğunu yerine getirme amacıyla hareket eder.
  • "İHH Gönüllüsü" eşittir "Hayır ve iyilik Gönüllüsü" demektir.
  • İHH Gönüllüsü merhametlidir, erdemlidir ve herkesi merhametli ve erdemli olmaya çağırır.
  • İHH Gönüllüsü yakın çevresinde ve dünyanın herhangi bir yerinde mağdur, muhtaç durumda olana yardım elini uzatmayı görev bilir.
  • İHH Gönüllüsü, etrafındaki her türlü değeri (emeğiyle, yeteneğiyle, becerisiyle, çevresiyle, her türlü taşınır-taşınmaz malı ile; bileğinin, kaleminin, sözünün gücü ile) yardım ve dayanışma için yönlendirir.
  • İHH Gönüllüsü, iHH'nın misyonuna hizmet eden her türlü çalışmayı teklif eder ve bu çalışmalarda iHH'nın bilgisi ve yönlendirmesi dahilinde görev alır.

Faaliyet Süreci

Gönüllü adayı, iHH Tanışma Formu'nu doldurarak gönüllülük talebini yazılı olarak bildirir.

Tanışma Formu ile başvurusu alınan gönüllü, detaylı görüşme için derneğe davet edilerek kendisi ile mülakat yapılır.

Gönüllü Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilen formlar, gönüllünün katkı sağlayabileceği alanlar göz önünde bulundurularak iHH Gönüllü Listesi'ne kaydedilir. Bu aşamadan itibaren iHH Gönüllüsü SMS ve bülten yoluyla dernek çalışmalarından düzenli olarak haberdar edilir.

Dernek tarafından ihtiyaca binaen ve gönüllünün katkı sağlayabileceği alan ve zaman göz önünde bulundurularak faaliyetlere katılımı için davet edilir veya gönüllü, tanımladığı ve teklif ettiği çalışmayı derneğin kabulü ile gerçekleştirir.

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.