Hakkımızda
Genç İHH Nedir ?

İHH İnsani Yardım Vakfı, kuruluşundan bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ile yurtiçi ve yurtdışında farklı fikirlere sahip insanların gönlünü kazanan bir kurum haline gelmiştir. Geliştirdiği projeler ile büyük bir kitleye hitap edebilen İHH İnsani Yardım Vakfı’nın gönüllülerinin önemli bir kısmını gençler oluşturmaktadır. Ortaöğretimde, üniversitelerde hatta öğretmen ve velilerin teşvikiyle anaokullarında İHH İnsani Yardım Vakfı’nın projelerine destek olmak için öğrenciler kendi imkânları ile bir takım çalışmalar gerçekleştirmiştir. Genç İHH, gençlerin gönüllülük esasına göre yaptığı çalışmaların düzenli, planlı, programlı, devamlı hale gelmesini sağlamak ve gönüllü gençlerin “iyiliğin geleceği” olma idealine katkı sağlamak için İHH İnsanî Yardım Vakfı bünyesinde kurulmuş gençlik çalışmasıdır.

Misyon

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın yıllar boyunca edindiği tecrübeleri paylaşarak, din, dil, mezhep ve ırk ayrımı gözetmeksizin daima mağdur ve mazlumların yanında, ümmet bilincine sahip, adaletin ve iyiliğin hâkim olması için çalışma gayretinde olan donanımlı gençlerin yetişmesine katkı sağlamaktır

Vizyon

Yetişmesine katkı sağladığı gençlerin, yeryüzünde yaşanan zulümlerin, insan hak ve ihlallerinin sona ermesi, sosyal adaletin sağlanması ve yoksulluğun giderilmesini sağlamasıdır.

 

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.