Doğu Türkistan Basın Açıklaması
Doğu Türkistan Basın Açıklaması
09.12.2022
Trabzon Genç İHH Cuma Namazı Sonrası İskenderpaşa Camiinde Doğu Türkistanlı Müslümanların Yaşadığı Zulüme Karşı Basın Açıklaması Gerçekleşti.


Doğu Türkistan'daki Hak İhlalleri:


Adım Adım Soykırım! 


Çin hükümeti özellikle 2017 yılından beri sayılarının 1200’ü geçtiği belirtilen toplama kamplarında 1 ila 3 milyon kişiyi zorla alıkoyuyor! Çin zulmünün açıkça diğer adı: Adım adım soykırımdır! Doğu Türkistanlılar, inanmadıkları Çin Komünist Partisi (ÇKP) ideolojisinin söylevlerini, marş ve şiirlerini ezberlemek zorunda bırakılıyor! Sanki bir dinmiş gibi, Çin komünist partisinin liderine tazime zorlanıyor!
Biz burada Uygur’u, Kazak’ı, Kırgız’ı ve Hui’siyle… İslam inancına mensup insanları, ırkçı bir yaklaşımla topyekûn ortadan kaldırmayı hedefleyen Çin’in soykırım içeren uygulamalarından vazgeçmesi adına bir kanaat oluşturmayı hedefliyoruz!
Ülkesi Bosna’da nice soykırımlara şahitlik eden rahmetli Aliya İzzetbegoviç “Unutulan soykırım tekrarlanır.” diyor. Hiçbir soykırım elbette unutulmasın ve insanlık ailesi bir daha asla soykırımlarla yüz yüze kalmasın duasıyla Çin’in bu zulmüne karşı; ulusal ve uluslararası kamuoyunu farkındalığa çağrıyoruz!

Doğu Türkistan, bir etnik gruba karşı girişilmiş en yaygın ve sistematik baskı rejimlerinden birine sahne olmakta! 2016 yılından bu yana 1 ila 3 milyon Uygur, toplama kamplarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldı, işçi kölelere dönüştürüldü ve kısırlaştırma programlarının hedefi oldu.
Uygurlar bugün en temel insani hakları ellerinden alınmış bir halk olarak kitlesel bir cezalandırma ile karşı karşıya bulunmaktadır. Çin’in Uygur bölgesinde uyguladığı terörle savaş ve güvenlik merkezli politikaları Uygur toplumunu kültürel kimliklerinden, dini inançlarından sıyrılmış ve “terbiye edilmiş” makul vatandaşlar haline getirecek kitlesel bir sosyal mühendislik projesi olarak görülmelidir.
Bugün geldiğimiz noktada, Uygur bölgesinde, Uygurca tüm eğitim kurumlarından kaldırılmış, din eğitimi ve öğretimi yasaklanmış, Kur’an-ı Kerim dahil dini kitapları bulundurmak ve okumak, ibadet etmek, sakal bırakmak, başörtü, uzun etek gibi dini kisveler kullanmak yasaklanmıştır. Şimdi bir de bu zulümlere Çin hükümetinin irrasyonel “Sıfır Kovid” nedeniyle eve kapatılma zorunluluğu eklendi! Evlerin kapıları kaynak makineleriyle kapatılmakta, insanların en temel ihtiyaçlarını gidermek için dahi dışarı çıkmalarına müsaade edilmemektedir!
En son yaşanan elim yangın faciası ve Çinli görevlilerin bu faciaya seyirci kalmaları bir kez daha göstermiştir ki, Çin Komünist Partisi ve yönetimi, zalim ve katildir!

Peki Ne Yapmalıyız?


Çin, Doğu Türkistan’daki uygulamalarından açıkça anlaşıldığı üzere, Han milletinin üstünlüğüne dayanan ırkçı bir devlettir! Doğu Türkistan’da Uygur, Kazak, Kırgız olmak bugün âdeta “suç telakki edilmekte” ve insanlar peşinen “düşman ve terörist” olarak yaftalanmaktadır! 
•    Öncelikle Çin’in bu tutumdan derhal vazgeçmesi gerektiğini ilkesel olarak hem uluslararası toplumun hem de kamuoyunun kabul etmesi gerekmektedir!
•    Doğu Türkistan’da kurulan ve Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer azınlık gruplarının evlerinin içine kadar takip edilmesini sağlayan yüksek teknoloji ürünü takip ve gözetleme sistemleri derhâl kaldırılmalı; sokak sokak, cadde cadde, ev ev bu uygulamaları yapan 1.400’ü aşkın güvenlik şirketi bölgeden çekilmelidir.
•    Çin, Dünya Sağlık Örgütü’nü ve bağımsız sağlık kurumlarını derhâl kamplara davet etmelidir.
•    Birleşmiş Milletler, Çin’in insan haklarını ayaklar altına alan toplama kampları vahşetini derhâl durduracak sahici adımlar atmalıdır! Çin’in veto engelini aşabilecek önlemler getirilmelidir!
•    Toplama kampları utancından kurtuluncaya kadar tüm ülkeler Çin ile siyasi, ticari ve askerî bağlarını koparmalıdır. Çin’in en büyük ticari ortağı İslam dünyasıdır! Bu çerçevede, ekonomik yaptırım mekanizmalarının etkinliği göz ardı edilmemelidir!
•    Bu bir öz eleştiri: İslam dünyası ve medya kuruluşları Doğu Türkistan’daki hak ihlallerini yok görmekten vazgeçmeli ve bu konuya daha çok ilgili göstermelidir!
•    Doğu Türkistan konusunda İslam dünyasının çatı kuruluşu olan İslam İşbirliği Teşkilatı âdeta yok hükmündedir! İslam İşbirliği Teşkilatı kuruluş misyonunu deruhte etmelidir. Zira Teşkilat’ın mevcut tutumu Çin’i daha da cesaretlendirmektedir.

Son olarak belirtmek isteriz ki; Dün olduğu gibi, bugün ve yarın da her türlü hak ihlaline karşı mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz ve mazlumların yanında kalmaya devam edeceğiz! 
Çünkü, bizler inanıyoruz ki; Martin Luther King’in ifade ettiği gibi; ‘‘Herhangi bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adalete yönelik bir tehdittir.’’
Allah, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yardımcısı olsun!

Dua;

Elhamdülillâhi Rabbil âlemin essalatu vesselâmü âlâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. 
Ey Rabbimiz! Doğu Türkistan’da seneler boyunca yaşanan soykırıma hepimiz şahitlik ediyoruz. Çin zulmünün şiddeti bu günlerde daha da artmış durumda. Uygurlu kardeşlerimize her türlü zulüm uygulanmakta. Bunlar bizim ihmalimiz sebebiyle olmaktadır. Rabbimiz! Alem-i İslam’ı fert fert ümmet bilincine ulaştır. Bizleri affet!
Doğu Türkistan’da Müslüman ve Muvahhid Uygurlu kardeşlerimiz evlerinde mahsur, aç susuz bırakılıyorlar. Akla gelmeyecek söylenemeyecek zulümlere maruz kalıyorlar. Onları zalim Çin yönetiminin baskılarından, işkencelerinden, katliamından muhafaza eyle. 
Rabbimiz! Bu kardeşlerimiz arasından ahirete irtihal etmiş olanların hepsinin şehadetini kabul buyur. Geride kalan ailelerine, yakınlarına sabırlar ihsan eyle. 
Başta Müslüman liderler olmak üzere tüm dünya devletlerinin bu katliama karşı duyarlılıklarını artır. Çin’e karşı tavizsiz duruş sergileyecek metaneti onlara lutfeyle. Tüm Müslüman ülkeleri Çin’e ve zalim tüm devletlere karşı tek bir güç haline getir.
Doğu Türkistan topraklarını tekrardan bağımsızlığına kavuştur. Bu toprakları tekrardan İslam’ın rahatça yaşandığı topraklar haline getir.  
Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi sadece zulüm şiddetlendiğinde değil her zaman hatrımızda diri tutmayı bizlere nasip eyle!
Rabbimiz! Filistin’i, Suriye’yi, Arakan’ı,  Moro’yu, Yemen’i, Afganistan’ı, Mısır’ı, Hindistan’da diri diri yakılan Müslümanları sen zalimlerden koru! Bu mazlum coğrafyalardaki Müslüman kardeşlerimizin acılarını dindir! Onlara zaferler nasip eyle! Bizleri Mescid-i Aksa'da, İslam Sancağı altında birleştir Ya Rabbi!
Rabbimiz! Bizim elimizden bu kadarı geliyor. Hz. Peygamber’in (s.a.v) kötülüğü imkan nisbetince el ile, dil ile düzeltin veyahut kalbinizle buğz edin buyruğuna dayanarak ellerimizi semaya açtık. Biz bu zulme nefretle karşı çıkıyoruz ve sana yalvarıyoruz. Kardeşlerimizi koru Ya Rabbi!
Rabbimiz! Tüm Müslümanları affet. Bizleri dalmış olduğumuz uykudan uyandır. Dualarımızı bizden kabul buyur. Doğu Türkistan’ı kalbimizde sönmeyen bir meşale gibi yak. Elhamdulillahi Rabbil alemin, el Fatiha!
 

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.