Çalışma Alanları

Aşağıdaki hizmet alanlarından herhangi birinde veya birkaçında gönüllü olarak görev alabilir ve bu yolla çalışmalarımıza destek verebilirsiniz.

1. KAYNAK OLUŞTURMA VE BAĞIŞLAR

Gönüllüler; İHH'nın bütün faaliyet, kampanya ve projeleri için İHH'nın bilgisi ve çalışma prensipleri çerçevesinde bağış arttırmaya yönelik çalışabilir ve yapılacak faaliyetler için kaynak oluşturma yoluna gidebilirler. Bu amaca yönelik olarak el emeği ile üretimden başlayarak fon toplamaya yönelik geniş çaplı organizasyonlara kadar çeşitli faaliyetler gerçekleştirebilirler. (Örnek: Proje tanıtım programları, kermesler, biletli organizasyonlar, kampanya ve projelere fon bulma organizasyonları vb.)

2. ACİL YARDIM VE AFET HİZMETLERİ

Gönüllüler; savaş, işgal, çatışma, doğal afetler, tehlikeli ve salgın hastalıklar, büyük yangınlar, radyasyon ve hava kirliliği gibi önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik olaylar ile oluşan olağanüstü ortamlar vb. sebeplerle oluşan kriz hallerinde yapılan acil yardım çalışmalarında gönüllü olarak görev alabilirler. Afete hazırlık aşamasında, krizlerde arama-kurtarma faaliyetlerinde, kriz bölgesinde saha çalışmaları ve operasyonun yürütüldüğü merkezdeki kriz yönetimi çalışmalarında, kriz sonrası dönemde iyileştirme, izleme, değerlendirme ve raporlama faaliyetlerinde çalışmalarımıza destek verebilirler. (Örnek: Arama-kurtarma, sağlık hizmetleri, çadır kentlerin kurulması-işletilmesi, yardım malzemesi dağıtımı vb.)

3. SAĞLIK HİZMETLERİ

Sağlıkçı gönüllüler, özellikle kriz dönemleri olmak üzere, tüm faaliyetlerimizde görev alabilirler. Kriz zamanlarında yaralı tedavisinde, diğer zamanlarda sağlık taraması ve tedavi hizmetlerinde -özellikle yoğun ve yaygın bir şekilde yürütülen Afrika katarakt projesinde-, sürekli yardım yapılan yetim ve mültecilerin sağlık problemlerinin çözülmesinde sağlık gönüllüleri kendi alanları ile ilgili olarak doğrudan hizmet verebilirler.

4. PSİKOLOJİK DESTEK VE SOSYAL HİZMETLER

Psikososyal hizmet gönüllüleri, başta kriz bölgelerinde yapılan çalışmalar olmak üzere tüm faaliyet bölgelerinde ulaşılan yetim, dul, hasta, yaşlı, mülteci vb. kişilere psikososyal destek hizmetlerinde yer alabilirler. Sosyal hizmet gönüllüleri, İHH tarafından yardımda bulunulan muhtaçların tespitinde, yardımların temin edilmesi ve ulaştırılmasında, mülteci kamplarında, yetimhanelerde vb. alanlarda çalışabilirler.

5. BASIN, TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER

Basın, tanıtım ve halkla ilişkiler gönüllüleri, İHH'nın yapmış olduğu faaliyetlerin ulusal ve uluslararası kamuoyunda duyurulmasında çalışabilirler ve bu vesile ile iyiliğin ve adaletin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilirler. Gönüllüler; İHH'nın kurumsal tanıtımını, kampanya ve projelerini, düzenleyecekleri etkinliklerle kamuoyuna aktarabilirler; faaliyetlerle ilgili medya yoluyla ya da yüz yüze iletişim yöntemi ile ulaşılabilecek herkese çeşitli vesilelerle ulaşarak hizmetlerin çoğaltılmasını sağlayabilirler.

6. PROJE ÜRETME VE UYGULAMA HİZMETLERİ

İHH, gerek dünyanın ve Türkiye'nin dört bir tarafında hizmetlerini yerine getirirken gerekse bu hizmetleri çoğaltıp yaygınlaştırmak için faaliyetler gerçekleştirirken gönüllü desteğine ihtiyaç duymaktadır. Bu çerçevede yardım toplamaya yönelik gönüllü projeleri ve bunların uygulanmasına dair faaliyetler büyük önem arz etmektedir.

7. İNTERNET GÖNÜLLÜLERİ

İnternet gönüllüleri, İHH'nın yapmış olduğu faaliyetleri internet alanı üzerinden çeşitli şekillerde destekleyebilirler. (Örnek: Bannerların yaygınlaştırılması, web site tanıtımı, e-gruplarda ve diğer internet ortamlarında kampanya ve proje tanıtımları, internet üzerinden yürütülen diğer faaliyetlere destek olunması vb.)

8. EĞİTİM HİZMETLERİ

Gönüllüler, İHH'nın tüm faaliyetlerinde -ilgili alana dair eğitim almış olmak kaydıyla- İHH eğitim gönüllüsü olarak hizmet verilebilirler.

9. DESTEKLEYİCİ HİZMETLER

Gönüllüler, yukarıda belirtilen hizmet alanları dışında destekleyici hizmetler çerçevesinde de çalışabilirler:

  • Danışmanlık: Danışman olarak görev yapan konusunda uzman gönüllüler, planlanan/uygulanan faaliyetler ve hizmet alanlarında yol gösterici fikirlerini bizlerle paylaşarak çalışmalarımıza destek verebilirler.
  • Tercüme: Tercüman olarak görev yapan gönüllüler, İHH'nın sürdürdüğü tüm proje ve faaliyetler ile tercüme gerektiren (yazılı/sözlü çeviri) her türlü çalışmaya destek verebilirler.
  • Ofis Hizmetleri: Ofis hizmetlerinde görev alan gönüllüler, ihtiyaç hâlinde ofis içerisinde yürütülen işlerde profesyonel çalışanlara destek olabilirler.
  • Teknik Hizmetler: Teknik hizmet gönüllüleri, teknik uzmanlık ve/veya yeterlilik gerektiren her alanda (bilgisayar programı yazılımı, mühendislik, grafikerlik, bakım-onarım vb.) ihtiyaç durumunda destek verebilirler.
  • Lojistik Destek Hizmetleri: Faaliyetlerin gerçekleşmesinde mekân sağlayarak, araç temin ederek, kamera ve fotoğraf makinesi gibi imkânlarını tahsis ederek vb. şekillerde destek olabilirler.

Detaylı bilgi almak ve gönüllü olarak size uygun yöntemle çalışabilmek için 0462 321 32 61 numaralı telefondan ya da [email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.