Çalışma Alanları
Dünya üzerinde insan hak ve hürriyetlerinin ihlal edildiği bölgelerin başında Ortadoğu coğrafyası geliyor. Milyonlarca insanın en doğal hakkı olan yaşama hakkına kastedilmesi yanı sıra yüz binlerce insan da haksız ve hukuksuz bir şekilde hapishanelerde özgürce yaşam hakkından mahrum ediliyor.

İnsani yardım ve insan hakları çalışmalarının yanında İHH olarak; kriz, savaş ve doğal afet yaşanan bölgelerde sivillerin korunması, kayıpların bulunması, esirlerin kurtarılması, krizlerin sonlandırılması için gerekli adımların atılmasına olanak sağlayarak, devletlerarası diplomasinin yeterli olmadığı durumlarda aktif rol alarak insani diplomasi çalışmaları yürütüyoruz.

İnsan hayatının söz konusu olduğu bir çok konuda çözüm aramak, gerektiğinde arabuluculuk yapmanın yanı sıra insani yardımın önündeki engelleri kaldırmak için bir çok resmi ve diplomatik girişimlerde bulunuyoruz. Savaş ve kriz bölgelerinde çatışan taraflar arasında hakemlik ve arabuluculuk yapmanın yanı sıra hukuksuzca tutuklanan, rehin alınan suçsuz ve masum insanların hayatların kurtarılması için de diplomatik çalışmalar yapıyoruz.

Bütün bu alanlarda çalışmalarını daha verimli kılmak için vakfımız, ulusal ve uluslararası seviyede ilişkilerini güçlendirerek, sadece ülkemizde ve bölgemizde değil, insani hizmetlerin söz konusu olduğu bir çok uluslararası platformda da temsil ediliyor.

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.