Bilinçlendirme
İnsan haklarını ve onurunu koruyan uluslararası sözleşmelerdeki metinlere rağmen dünya üzerindeki hak ve hürriyet ihlalleri artarak devam ediyor; zalimler adilce yargılanmıyor. Sosyal adaletin dünya coğrafyasını kapsaması gerekirken ekonomik bakımdan güçlü ülkelerin insanlığı sömürüsü bitmek bilmiyor.

İnsan hakları çalışmalarımızda mazlum insanları yaşadıkları zulümden kurtaracak projeler geliştiriyoruz. Çatışma ve savaş bölgelerinde yaşanan ihlallerle alakalı dünya kamuoyunu bilgilendiriyor; uluslararası hukuk mercilerini harekete geçirmek için girişimlerde bulunuyoruz. Tüm bunlarla birlikte dünya üzerindeki problemlere çözümler üretmek, iyilik ve adaleti tüm dünyaya yaymak adına gerçekleştirdiğimiz bilinçlendirme çalışmalarıyla yüz binlerce gönüllümüze ulaşıyoruz. Birlikte konferanslar, seminerler, toplantılar düzenliyor; rapor, belgesel, dergi, kitap gibi basılı ve dijital yayınlar üretiyoruz.

İHH dünyanın farklı bölgelerindeki insani sorunların gündeme getirilmesi, kamuoyunun doğru biçimde bilgilendirilmesi, sosyal sorumluluk hedefi ile harekete geçilmesi, insan hakkı ihlallerinde önleyici rol oynanması gibi amaçlarla bilinçlendirme çalışmaları yürütmektedir.

Bu çerçevede panel, sempozyum ve uluslararası konferanslar düzenlemek, yaşanan sorunlara ilişkin raporlar hazırlamak, süreli yayınlar ve internet aracılığı ile kamuoyunu bilgilendirmek, kitaplar yayınlamak, miting ve basın açıklamaları yapmak, radyo ve televizyon programları hazırlamak, yarışmalar ve geceler düzenlemek gibi faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.