Basın Açıklaması
01.03.2017


Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi ve kendi ayakları üzerinde durma çabaları sebebiyle, dünya egemenlerinin hedefinde olduğu ve zayıflatılması için her türlü oyunun oynandığı günlerdeyiz. İslam coğrafyasının Doğu Türkistan'dan Gazze'ye, Suriye'den Orta Afrika'ya kadar neredeyse her tarafında kan ve gözyaşı akıyor. Böylesi bir zeminde, "Gazze" gibi, milletimizin sağcısıyla solcusuyla her kesiminin tek yürek olduğu bir meselede bile, Trabzon'da yanlışlar yapılması, tartışma çıkması üzüntü vericidir. Olayın taraflarından biri olduğumuz için aşağıdaki açıklamayı yapmayı borç biliyoruz.

8 Ağustos Cuma günü Araklı Belediye Başkanlığı Özel kaleminden Trabzon İHH Büromuz telefonla aranarak "Gazze için Araklıda kermes yapılmak istendiği, Araklı Belediyesinin kermese destek olacağı hatta kermesi beraber yapmak istediklerini, kermes için broşür, afiş, bayrak vb malzememizin olup olmadığı soruldu ve kermesin gelirinin İHH Gazze hesabına aktarılacağı" söylendi. Konu "Gazze" olunca kabul ettik. 13 Ağustos günü kermes çadırı ve diğer malzemeyi Araklı'ya götürdük. Perşembe günü kermes öncesi ve kermes boyunca, belediyeden halka "Gazze için İHH ile ortak yapılan kermese" davet anonsları yapıldı. Açılışta konuşan Araklı Belediye Başkanı ve diğer zevat Gazze'den ve İHH'dan övgü ile söz ettiler. Kermes bittiğinde toplanan para belediye yetkilileri tarafından alındı. Aynı gün akşam hanım komisyon başkanımız, ertesi gün ise Trabzon İHH Başkanı olarak şahsım telefonla aranarak, toplanan paranın 1.000 TL'sinin İHH Gazze hesabına yatırılacağı, kalan 3.500 TL'nin Belediyeler Birliğine aktarılacağı söylendi. Bunun tarafımızdan kabul edilmesi mümkün değildi. Parayı kimin yatırdığı önemli değildi ama "Gazze" için toplanan para "Gazze" hesabına yatırılmalıdır diye kendilerine söyledik. Tavırlarının değişmeyeceğini, hatta Belediye işçilerinin maaşlarından da kesinti yaparak parayı, dedikleri şekilde yatıracaklarını söylediler.

Durumu İl Başkanına anlattım. Araştırıp döneceğini söyledi. Geçen sene Akçaabatta olduğu gibi, bu seferde Araklı'da, sadece kendi teşkilat mensuplarının anlatımıyla yetinmiş, yüzeysel bilgilerle teşkilatının yanlışını savunmuştur. İl Başkanı, kermes öncesi İHH olarak aranmamızın ve kermes gelirinin, kermes öncesi dendiği gibi İHH Gazze hesabına değil de, o ana kadar ismi hiç geçmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı hesabına yatırılmasının normal olduğunu söyledi. "Diyanet İşleri Başkanlığı hesabına para yatırılacaksa şu ana kadar bu bize niçin söylenmedi? Kermes için niçin Müftülük değil de biz arandık? Niçin bizden malzeme istediniz? Niçin İHH'nın adını ve malzemelerini kullandınız, anonslarda ve haber sitelerinde İHH ile ortak kermes yapıyoruz dediniz " gibi sorularımıza cevap vermediği gibi işçilerin maaşlarından kesileceği söylenen paranın akıbetinden de hiç bahsetmedi. İHH olarak partinizle bir çalışma yapsak, insan ve malzeme gücünüzü kullansak, elde edilen geliri başka bir partinin aynı amaçla kullanacağı hesabına yatırsak ne hissedersiniz dediğimde diyecek söz bulamadığı gibi.

Kısaca özetlediğim bu olayda sıkıntılı hususlar şunlardır.

  • İHH'nın adı ve malzemeleri kullanılarak yapılan kermesin gelirinin Belediyelere aktarılmak istenmesi, tepki göstermemiz üzerine İHH hesabına tek kuruş yatırılmadan başka hesaba yatırılması,
  • Belediye çalışanlarının maaşlarından yapılacağı söylenen bağışın gerçekleşip gerçekleşmediği, maaşlardan para kesilmişse miktarının ne olduğunu ve bu paranın ne yapıldığını bilmiyoruz, öğrenmek isteriz.
  • Kermes sonrası Ak parti Araklı Kadın Kolları Başkanının Araklı temsilcimize söylediği "İHH'da kimmiş, adını hiç duymadım. Sizi tanımıyorum. Hiçte güvenmiyorum" sözleri tuhaf sözlerdir. Tanımadığı, güvenmediği bir yapı ile niçin ortak kermes yaptınız sorusunu cevaplamalıdırlar.
  • Belediye yetkilileri kermes gelirinin 1.000 TL'sini İHH Gazze hesabına yatırmayı konuşurken Ak Parti İlçe Başkanının, "İHH'da kimmiş, kim oluyor onlar, para oraya yatmayacak" demesi düşündürücüdür.
  • İHH'ya güvenerek "Gazze" için bağış yapan kişilerin parasını İlçe Başkanı ve Belediye Başkanının "kendi paralarıymış gibi" kullanmaları ve "Belediye adına" tasarrufta bulunmaları hangi ahlaka sığar ?

Yaşananlar üzüntü vericidir. İHH'nın nasıl bir vakıf olduğu ve Türkiye ve Dünya genelinde ne gibi çalışmalar yaptığı bellidir. Bunları ve Trabzon, hatta Araklı özelinde neler yaptığımızı, bilmeyen ve öğrenmek isteyenlere anlatabiliriz. Gözlerini kapatan sadece kendine gece yapar. Sadece kendi partisinden diye yapılanların savunulması, yanlışa sahip çıkılması "Ahlakî" değildir. Doğruyu kim yaparsa yapsın doğrunun yanında ve yanlışı kim yaparsa yapsın yanlışın karşısında durmak sorumluluğumuzdur. Haksızlıklar karşısında susmak dilsiz şeytan olmaksa, haksızlığa destek vermek neyin nesidir? Bu anlatılanları İHH'ya diğer partiler yapsa, demedik laf bırakmayacakların, kendi partisinden olanlar yapınca, yanlışı savunmasını anlamakta zorluk çekiyoruz.

Genelde İslam Coğrafyası, özelde Gazze kan ağlarken "Gazze'nin ve İHH'nın adını kullanarak" siyasi çıkar elde etmeye çalışanlara binlerce kez yazıklar olsun diyoruz. Bu kafaya sahip olanların, Başbakanın sürekli vurgu yaptığı "Yeni Türkiye'nin" siyasetinde yeri olmasa gerek.

Trabzon İHH olarak bu açıklamaları yapmamızın sebebi şudur. Bizler sadece yardım toplayan bir kurum değiliz. Halkımızın verdiği her kuruşu, neresi için yardımda bulunmuşsa, en hızlı ve güvenilir şekilde orada ki mazlumlara ulaştırmayı da sorumluluk biliyoruz. Hassasiyetimizin sebebi budur.

Son olarak; Koskoca Araklı Belediyesi, Gazze için sadece 4.415 TL bağışta bulunuyor ve bunu kendi ceplerinden değil de, İHH ile ortak kermesten elde edilen gelirden yani, Araklı halkının parasından yapıyor ve bunu marifetmiş gibi gösteriyorsa, bunu yaparken üstte yaşananlara sebep oluyorsa Trabzon'da ki STK'lara "Acil" kodu ile çağrıda bulunuyoruz. Araklı Ak Parti İlçe Teşkilatına, Araklı Belediyesine ve yaşananları "Normal ve Ahlakî" bulanlara yönelik "İnsanî ve Ahlakî Yardım Kampanyası" başlatalım...

Araklı Belediye Başkanı ve herkes iyi bilsin ki "Allah'ı kimse kandıramaz"

Dr. Murat Kadir TOPCU - Trabzon İHH Yönetim Kurulu Başkanı

19.08.2014

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.