Acil Yardım
Savaş, iç çatışma, deprem, sel, tsunami, yangın, heyelan, kuraklık, salgın hastalık, yoksulluk, kıtlık… Dünya üzerinde bu gibi sebeplerle mağdur olmuş milyonlarca insan hayat mücadelesi veriyor. Durmak bilmeyen savaşlardan dolayı her gün binlerce aile yok oluyor. Tüm bunlara rağmen hayat mücadelesi veren mağdur veya mazlum insanlara ulaşmak, acil yardım çalışmalarının en büyük amacı.

İHH’nın insani yardım alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerin önemli bir ayağını acil yardım çalışmaları oluşturuyor. Mağdur olan insanların acil ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra olası bir çatışma, kriz ve savaş durumuna karşı dünya kamuoyunun bilgilendirilmesi, krizleri önleyici faaliyetlerin yürütülmesi, vakfımızın acil yardım çalışmalarının temelinde yer alıyor.

Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen olağanüstü durumlara karşı gerçekleştirdiğimiz acil yardım faaliyetlerimiz:

  • Gıda, giyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı
  • Kadın, çocuk, yaşlı ve kimsesizler için güvenli ortamlar sağlanması
  • Çadır, prefabrik barınak, seyyar mutfak gibi ihtiyaç ünitelerinin kurulması
  • Gezici sağlık TIR’ı, ilaç-tıbbi malzeme temini, ameliyat ve benzeri sağlık yardımları

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.