Şehit Eren Bülbül Lisesi Projesi
Şehit Eren Bülbül Lisesi Projesi
19.09.2019
Suriye'nin Lazkiye, Türkmen Dağı bölgesinde bulunan "Şehit Eren Bülbül Lisesi Projesi"nin tadilat ve giderlerinin karşılanması amaçlanmaktadır.


PROJE BÜTÇESİ
250.000,00 TL (tüm faaliyet ve yönetim giderleri dahil olmak üzere)
Suriye savaşının 9.Yılında, 10 milyon Suriyeli kendi ülkesinde mülteci konumunda yaşamaktadır. Bu insanlar evlerini bombardıman sebebiyle terketmek zorunda kalmıştır. Yaşam alanları bulabilmek için sınır boylarındaki çadır kentlere veya yerleşim alanlarına gitmektedirler. Bu iç göçte en fazla mağduriyeti çocuklar, kadınlar ve yaşlılar yaşamaktadır. Rejim güçleri savaşın ilk yıllarından itibaren hastaneleri, okulları ve fırınları sürekli olarak vurmaktadır. Mülteciler göç etmek zorunda kaldıkları yerlerde ancak barınma sorunlarını gidermektedirler. Çocukların yarım kalan eğitimlerini buralarda telafi etme imkanı neredeyse yok gibi. Bu bağlamda Suriye içerisindeki 1.2 milyon öğrenciden ancak 446.361‘i derme çatma çadırlar veya okullarda eğitim imkanı bulabilmektedir. Eğitime çadır kentlerde ve bina altlarındaki bodrum katlarında devam etmektedirler. Suriye içerisindeki Halep, İdlip, Laskiye, Hama ve Humus şehir merkezlerinden yoğun bombardıman dolayısı ile insanlar kırsala göç etmektedirler. Evlerini ve tüm hayatlarını geride bırakan bu insanlar, hayatta kalmanın mücadelesini vermektedirler.


Bir anda eğitim ve öğretimlerini yarıda bırakan çocuklar yaşam alanı bulabilmek için aileleri ile beraber göç etmek zorunda kaldılar. Son 8 yıldır okullaşma oranı yeteri seviyede değildir. Suriye sınır boyunda Türkiye'ye sıfır noktasında 432 çadır kent bulunmaktadır. Bu çadır kentlerin ancak 137 tanesinde okul bulunmaktadır. Yetersiz fiziksel şartlar ve imkansızlıklar eğitimin sağlıklı yapılmasına engel teşkil etmektedir. Kamplarda okuma yazma oranı her geçen gün daha ciddi tehditlere sebebiyet vermektedir. Suriye içerisindeki kamplarda eğitimin düzenli yapılamaması, beraberinde istismarlarında oluşmasına sebebiyet vermektedir. Suriyeli çocuklar kendi kimliklerinden koparılarak, değer sistemlerinden yoksun bir şekilde yabancı kuruluşların çalışmalarına maruz kalabilmekteler.


Suriye-Sahil Lazkiye bölgesinde yaşayan insanlar yoğun savaş, kıtlık ve yoksulluk nedeniyle göç etmek zorunda kalmış Lazkiye-ayın el bayda bölgesinde bulunan 85 bin kapasiteli çadır kentte yaşamaya başlamışlardır. Yeterli derecede yardım almamakla beraber eğitime destek verilmemektedir. Eğitim çağında olan çocuklar yeterli destek alamadığı için okula gidememektedir.

Bölge insanının başlıca temel ihtiyaçları eğitim. sağlık, gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlardan oluşmaktadır. Çadır kentte sadece bir okul bulunmaktadır ve sınırlı sayıda olduğu için yüzlerce çocuk eğitimden geri kalmış olup okuma-yazma bilmeyen ve eğitimsiz bir genç nüfusun yetiştiği görülmektedir. Bu bağlamda Sahil Lisesi çadır kentlerden gelen çocuklara hizmet etmeye çalışmaktadır. Okul mevcudu 500 öğrencidir.

 

DETAYLI BİLGİLER

 

Proje Ayrıntıları
Çalışma Bölgesindeki Nüfus

 

150.000 Kişi

 

Yaş Dağılımı

 

35,00 %0-14 Yaş

30,00 %15-24 Yaş

25,00 %25-54 Yaş

5,00 %55-64 Yaş

5,00 %65+

 

Okur Yazar Oranı

 

%70

 

Geçim Kaynakları

 

Hizmet Sektörü
Tarım
Hayvancılık
Ticaret
Sanayi Üretimi
Devlet Yardımları
Uluslararası Yardımlar

 

Aylık Ortalama Gelir

 

50,00 $

 

Önemli Sıkıntılar

 

Kronik Yoksulluk
İç Savaş
İşgal
Kıtlık
Anti Demokratik Rejim Uygulamaları
İnsan Hakları İhlallaleri

 

İstifade Eden Kişi Sayısı

 

1.000 Kişi

 

Beklenen Temel Faydalar

 

Acil Beslenme Sıkıntılarının Giderilmesi
Acil Sağlık Sıkıntılarının Giderilmesi
Temel Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi
Eğitim İhtiyaçlarının Karşılanması
Uzun Vadeli Kalkınma Sağlanması
Temizlik ve Hijyen İhtiyaçlarının Karşılanması
Barınma Şartlarının İyileştirilmesi
İbadet İmkanlarının İyileştirilmesi
Bölgedeki Sıkıntılarla İlgili Kamuoyu Oluşturulması
Bağış Katkısı ve Farkındalık Sağlanması

 

 

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.