Rahmet Köyü Kütüphane ve Akademik Lise Projesi
Rahmet Köyü Kütüphane ve Akademik Lise Projesi
19.09.2019
İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye içerisinde açmayı planladığı Rahmet Köyü Kütüphane ve Lise Projesidir.


PROJE BÜTÇESİ


7.340,00 USD (tüm faaliyet ve yönetim giderleri dahil olmak üzere)

 

RAHMET KÖYÜ KÜTÜPHANE


Rahmet Okulu 2014 yılında İHH İnsani yardım vakfı tarafından Yetim Köyü içerisindeki Bağışçıların desteği ile çocukların eğitimlerinin sağlanması için yaptırıldı. Okulumuzda şuanda 1 ile 8. Sınıflar arasında eğitim verilmekte olup 291 öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. 291 öğrencimizin 251 tanesi yetim çocuklarıdır.
Öğrenci yaş aralığımız ise 6 ile 16 yaş arasında değişmektedir. Savaş ve bölgenin ekonomik durumu göz önüne alındığında eğitim ciddi bir maliyet teşkil etmektedir. Okullarda kitapların yerine yenileri gelmediği gibi alınmak istendiğinde ise yüksek ücretler talep edilmektedir.

Bu yüzden okullarda kitaplar her yılsonunda saklanmakta ve yeni gelecek öğrencilere verilmektedir. Bu sebepten dolayıdır ki okulda bir kütüphane ihtiyacı doğmakta ve yeni kaynak kitap mahiyetinde olan kitapların özenle saklanması ve öğrencilerin kullanımına sunulması ve çalışma ortamı sağlanması için bir kütüphane yapımı ihtiyacı doğmuştur. Buda tabi ki siz bağışçılarımız sayesinde mümkün olmacaktır.

 

RAHMET KÖYÜ AKADEMİK LİSE

Suriye’de eğitime erişimde lise dönemi yaş grubu eğitim çağında bulunan çocuklar arasında nisbi olarak en dezavantajlı durumda yer almaktadır. İlk ve ortaokul düzeyinde ki çocuklar evlerde çadırlarda ya da eğitim kurumlarında eğitim hayatlarını sürdürürken lise sayısının oldukça yetersiz oluşu ciddi bir dezavantaj olarak karşımızda durmaktadır.

Suriye Akademi lisesinin açılış amacı hem bölgede lise eğitimine ulaşmayı kolaylaştırmak hem de bölgede en temel eğitim ihtiyaçlarından biri olan nitelikli öğrenci sayısını artırmaktır.


Bu doğrultuda bölge ortaokullarında yapılacak özel sınavlarla seçilen öğrenciler akademik düzeyde yüksek bir eğitim seviyesine ulaştırıp onları gerek Suriye içerisinde gerekirse farklı ülkelerde lisans eğitimi aldırıp savaş sonrası yeniden inşa edilecek Suriye’nin nitelikli iş gücü ihtiyacı ve yöneticilerini yetiştirmenin ilk adımını atmak hedeflenmektedir.

Mevcut okullarımızdaki hali hazırdaki düzen yeni lise için gerekli altyapı mevcut değildir. Bu bağlamda yeni bir yerin tahsis edilmesi ihtiyaç doğmuştur. Hem konum bakımından hem güvenlik hem de sürecin hızlanması sebebiyle Rahmet Kapıları Okulunun 2.katı en uygun yer olarak görülmektedir. Lise Kurulumu tamamlanıp tam kapasiteye ulaştığında faydalanacak öğrenci sayısının 288 olması tahmin edilmektedir. 

Bu hedefle yola çıktığımız proje elbette siz değerleri bağışçılarımızın destekleri ve katkısı ile mümkün olacaktır.

 

DETAY BİLGİLER

 

Çalışma Bölgesinde Nüfus

 

2.000 Kişi
Yaş Dağılımı

 

25,00 % 0 - 14 Yaş
25,00 % 15 - 24 Yaş
25,00 % 25 - 54 Yaş
25,00 % 55 - 64 Yaş

 

 

Okur Yazar Oranı

 

50 %

 

 

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.